برگزاری همایش پیاده روی به مناسبت هفته تربیت بدنی با حضور کارکنان و دانشجویان مرکز شایان