مرکز آموزش علمی کاربردی شایان

پر برکت است خداوندی که همت های بلند قادر به درک او نیستند

دانشگاه علمی کاربردی شایان جهت اجرای پروژه جدید با اصول برنامه ریزی و اهدافی نو اقدام به راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی رسمی نموده ؛ تابتواند در عرصه آموزشی و خدمات کشوری سهمی داشته باشد و در حد توان در این حرفه که بسیار جای کار دارد اثر بخش باشد .

نادیا امجدی

موسس و مدیرعامل

رویدادهای پیش رو ...

شروع کلاس ها

تاریخ : 99/../..

قابل توجه دانشجویان و اساتید محترم

امتحانات پایانی

تاریخ : 99/../..

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم

برگزاری همایش ها

تاریخ : 99/../..

قابل توجه کلیه متقاضیان محترم

تقویم آموزشی سال 99

تاریخ : 99/../..

قابل توجه دانشجویان و اساتید

آغاز دوره آموزشی تابستان

تاریخ : 99/../..

قابل توجه کلیه متقاضیان محترم

راه اندازی کارگاه عملی

تاریخ : 99/../..

قابل توجه متقاضیان محترم

اطلاعیه برگزاری امتحانات

تاریخ : 99/04/21

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم

ترم تابستان

تاریخ : 99/../..

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم