کلیه کلاس های از تاریخ 14 فروردین ماه به صورت حضوری برگزار می گردد.