قابل توجه دانشجویان محترم:

کلیه کلاس ها از تاریخ 1401/01/14به صورت کاملا حضوری و با رعایت پروتکل های بهداشتی تشکیل می گردد.