اطلاعیه انتخاب واحد بهمن ماه 1402

قابل توجه دانشجویان محترم انتخاب واحد ترم بهمن ماه 1402 به شرح زیر می باشد