اطلاعیه انتخاب واحد تابستان 1402

قابل توجه دانشجویان محترم انتخاب واحد ترم مهرماه 1402 به شرح زیر می باشد