علاقه مندان به عضویت در انجمنها تا تاریخ 1401/08/01 به امور فرهنگی مراجعه فرمایید.

1. انجمن علمی آشپزی

2. انجمن علمی گریم و آرایش