علاقه مندان به عضویت در بسیج دانشجویی به امور فرهنگی مراجعه کنید

شماره تماس: 09131986051