از سال 1395 دفتر کارآفرینی مرکز آموزش علمی-کاربردی شایان بصورت مستقل فعالیت خود را حرفه ای تر آغاز نموده و با حمایت های ریاست مرکز و اساتید مشاور این دفتر، آمادگی خود را برای حمایت از ایده های خلاقانه دانشجویان اعلام کرده است.
فعالیت های این دفتر در زمینه های ذیل می باشد:
1. برگزاری کارگاه های کارآفرینی،خلاقیت و نوآوری
2. معرفی مشاغل مرتبط با رشته های دانشگاهی
3. برگزاری کارگاه های مهارت آموزی
4. برگزاری جلسات مشاوره ای در زمینه های مختلف کارآفرینی و ایجاد اشتغال، بازارهای کسب و کار و …
5. برگزاری سمینار مشتری مداری و فن بازار با حضور آقای بابک بهمن خواه
6. شرکت در نمایشگاه مهارت و اشتغال سازمان فنی و حرفه ای و دو دوره حضور در نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی
7. تحلیل بازارهای اقتصادی از طریق مطالعات میدانی و تهیه پرسشنامه در قالب طرحهای کسب و کار
8. آموزش نوشتن طرحهای کسب و کار بصورت عملی و تئوری در کلاسهای کارآفرینی
9. عضو گیری افراد متخصص و کارآفرین در کمیته کارآفرینی مرکز در هر نیمسال
10. برنامه ریزی جهت بازدید از کارگاههای مرتبط با رشته های تحصیلی