*حسابدارحرفه ای
*آرایشگر و پیرایشگر (مردانه و زنانه)
*قناد حرفه ای
*آشپز حرفه ای
*نصاب تجهیزات برق ساختمان
*تدوین گر محتوای مجازی
*طراح اپلیکیشن های کاربردی
*برنامه نویس رایانه ای