اولین رویداد شتاب (استارت آپی)

کسب و کارهای پایدار در صنعت آرایشی و بهداشتی

سامانه ثبت ایده:

https://uastartup.uast.ac.ir/fa/form/319/shayan