برای اطلاع از ثبت نام به آدرس زیر مراجعه نمایید:

کرمان، خیابان ابوحامد، انتهای خیابان اورژانس بیمارستان پیامبر اعظم، نبش میدان جیحون، طبقه اول دانشگاه علمی کاربردی مرکز شایان.

تلفن تماس: 09304519432