1. کانون شعر و ادب

2. قرآن و عترت

3. کانون فرهنگی مذهبی ثارالله

4.کانون فرهنگی مهر

5. کانون هنری